Opłaty rejestracyjne i dostęp do zasobów kongresowych

Opłaty kongresowe:

  Członkowie PTK [ceny brutto]
Pozostali uczestnicy [ceny brutto]
Do 31 czerwca 2021 r. 380,00 580,00
Do 10 września 2021 r. 410,00 610,00
Wpłata w czasie wydarzenia 550,00 750,00
Rejestracja jednodniowa 185,00 385,00

 

Z opłaty zwolnieni są: wykładowcy, przewodniczący sesji, emeryci, renciści, Członkowie Honorowi PTK, studenci studiów dziennych medycznych, pielęgniarki, technicy medyczni, ratownicy medyczni, rehabilitanci i prowadzący rehabilitację w ramach lecznictwa zamkniętego i otwartego. Opłata pełnego uczestnictwa w Kongresie (poza rejestracją jednodniową) obejmuje koszt prenumeraty Zeszytów Edukacyjnych Kardiologii Polskiej w X 2021 – IX 2022 roku.

 

Zapoznaj się z korzyściami pełnego uczestnictwa w Kongresie!

Zakres świadczeń Darmowa rejestracja Pełna rejestracja
Dostęp do sesji satelitarnych TAK TAK
Dostep do sesji Sekcji i Asocjacji PTK TAK TAK
Dostęp do transmisji Uroczystej Inauguracji Kongresu, spotkania Redakcji i Recenzentów "Kardiologii Polskiej" oraz sesji specjalnej Prezesa PTK, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii i Przewodniczą­cego Komitetu Naukowego Kongresów PTK TAK TAK
Dostęp do sesji dydaktycznych i naukowych (łącznie 72 sesje)

NIE

dostęp tylko do 6 sesji wybranych przez KN/KO w trakcie trwania Kongresu, w tym jednej podsumowującej 4 nowe wytyczne ESC

TAK
Dostęp do wystawy e-plakatów

NIE

TAK
Dostęp do zarejestrowanych sesji w okresie 3 miesięcy od zakończenia Kongresu
TAK TAK
Udział w wystawie TAK TAK
Subskrypcja wszystkich wydań Gazety Kongresowej NIE TAK
Prenumerata Zeszytów Edukacyjnych zawierających m.in. pełne, polskie wersje wytycznych ESC 2021 NIE TAK
Otrzymanie certyfikatu TAK TAK