Wytyczne dotyczące wygłaszania wykładów i przygotowania prezentacji

Czas wystąpień – sesje 60 minutowe

Rodzaj sesji Czas
Prezentacja wykładu Dyskusji w sesji
Sesja – 3 wykłady 15 minut 15 minut
Sesja – 4 wykłady 12 minut 12 minut
Sesja – 5 wykładów 10 minut 10 minut

 

W przypadku sesji dydaktycznej z inną liczbą wykładów prosimy o ustalenie czasu bezpośrednio z Przewodniczącymi sesji.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE CZASÓW WYSTĄPIEŃ!

UWAGA: ze względu na zdalną formę Kongresu oraz konieczność rygorystycznego przestrzegania zaplanowanych ram czasowych programu naukowego, w przypadku przedłużenia czasu trwania sesji zostanie ona automatycznie wyłączona z transmisji po 3 minutach od przekroczenia ustalonego w programie czasu jej zakończenia.

 

Wytyczne dotyczące przygotowania prezentacji

Wszystkie sesje podczas Kongresu PTK odbywają się i są transmitowane na żywo. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie prezentacji – nieprzekraczalny termin dostarczenia prezentacji dla wszystkich dni kongresowych to 17 września 2021 r. Prezentacje będzie można wgrać indywidualnie – informacje w tej sprawie zostaną przekazane w najbliższym czasie.

Zalecany format prezentacji to 16:9. Rekomendowane rozszerzenie: .pptx

Filmy powinny zostać osadzone bezpośrednio w prezentacji, dopuszczalne formaty: avi, divx, xvid, wmv, mov, mpg. Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny i Naukowy nie odpowiada.

W czasie prezentacji wymagane jest przedstawienie „deklaracji potencjalnego konfliktu interesów” (w stosunku do wygłaszanej prezentacji). Link ze wzorem slajdu do pobrania tutaj:

>> POBIERZ DEKLARACJĘ <<

 

Wykłady powinny minimum dwa dni wcześniej zostać przesłane przewodniczącym sesji, którzy w ten sposób będą mogli przygotować się do dyskusji.

 

Informacje dla Przewodniczących

Zwracamy się ze szczególną prośbą o stymulację dyskusji w oparciu o najnowsze dane naukowe. Bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie czasu wszystkich wystąpień oraz omówienie prezentacji i wniosków z Wykładowcami przed rozpoczęciem Kongresu.

Podsumowanie

Chcielibyśmy podkreślić, że prezentowane przez Państwa wykłady powinny cechować się wysoką wartością edukacyjną, prezentując najnowszą wiedzę zgodną z wytycznymi ESC oraz aktualnymi publikacjami. Z tego powodu osobom pełniącym rolę Przewodniczących sesji sugerujemy, iż przed Kongresem PTK powinny zapoznać się ze wszystkimi wykładami prezentowanymi w danej sesji. Pozwoli to Państwu przedstawić spójny końcowy wniosek w zakresie omawianego tematu sesji.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, że Wykładowcy i Prowadzący Sesje Kongresu zwolnieni są z opłaty kongresowej. Aby uzyskać dostęp do pełnego uczestnictwa w Kongresie należy zarejestrować się na stronie kongresowej i wybrać w formularzu opcję "Wykładowcy i Prowadzący sesje". Zarejestruj się